Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Utworzono dnia 12.05.2023

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-12 lat do udziału w naszym konkursie plastycznym "Z głową w chmurach" organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Prace można składać do 31 maja do godz. 19:00. 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Z GŁOWĄ W CHMURACH”

I. Organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy.

2. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

II. Cele konkursu:

1. Włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.

2. Rozwijanie i wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

3. Rozbudzanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

III. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 -12 lat.

IV. Zasady udziału w konkursie:

1.Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej ukazującej największe marzenie dziecka.

2.Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową wykonaną dowolną techniką np. rysunek, malarstwo, kolaż (bez użycia programów komputerowych) w formacie A3.

3. Podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko dziecka, wiek) należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy do 31 maja 2023 r.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 czerwca 2023 r. podczas obchodów Dnia Dziecka  organizowanego na lotnisku SKMRC w Turleju.

5. Prace biorące udział w konkursie muszą być wykonane samodzielnie. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace nigdzie dotychczas niepublikowane.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów regulaminu.

7. Jury konkursowe powołane przez Organizatora konkursu wyłoni laureatów konkursu.

V. Postanowienia końcowe :

1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy oraz
na stronie www.biblioteka.rozprza.pl. Informacji dotyczących konkursu udzielają także pracownicy biblioteki pod numerem telefonu 44 755 70 22.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie, w tym zmian dotyczących harmonogramu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania nadesłanych prac na stronach internetowych www.biblioteka.rozprza i www.rozprza.pl oraz w mediach społecznościowych biblioteki w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

5. Uczestnik konkursu poświadcza, że jest autorem pracy i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do tej pracy.

6. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy do celów związanych z konkursem plastycznym „Z głową w chmurach” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu- Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rozprzy, ul. Kościuszki 6.

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Regulamin
    Utworzono dnia 22.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • Oświadczenie
    Utworzono dnia 12.05.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Gmina Rozprza

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 1 wydarzeń w tym miesiącu

Elektroniczna skrzynka podawcza GBPwRozprzy-ePUAP

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 89

W poprzednim tygodniu: 142

W tym miesiącu: 34

W poprzednim miesiącu: 602

Wszystkich: 46596